Nechť jsou všechny bytosti šťastny.

Fenomén orgonit

Fenomén Orgonit

Autor: Gabi Fisinger

Orgonit je stále častěji skloňované slovo nejen v tak zvaných ezoterických kruzích. Spousta lidí si pod tímto pojmem nedovede nic představit – proto mi dovolte, abych se pokusila v krátkosti vysvětlit, co to orgonit je a nastínit, jak vlastně funguje.

Velmi zjednodušeně řečeno funguje orgonit jako pračka energie.

Nejprve si pojďme říct, co je to Orgon. Orgon je médium pro vznik a šíření elektromagnetismu. Podobně jako vzduch je médium pro šíření zvuku. Přirozenou kvalitu orgonu poškozují technická a elektromagnetická pole, protože jej tyto záření „umrtvují“. Vnitřní, neustálý pohyb přirozeného elektromagnetismu v Orgonu se zpomalí a on ztuhne. Každý živý organismus je přímo závislý na kvalitě Orgonu v okolí a při nízké kvalitě nebo koncentraci nejsou schopné správně pracovat, chybí proud. Samozřejmě se dostaví nemoci a dysfunkce, neboť kvalita zdraví odráží kvalitu buněk a jejich správně probíhajících procesů. To má právě na svědomí destruktivní elektrosmog a disharomické patogenní zóny. Orgonit většinu patogenů dokáže eliminovat na nejnižší možnou míru a tím přispívá k uzdravování všeho živého.

Orgonit se skládá ze dvou částí – organické a anorganické. Organickou část představuje pryskyřice, anorganickou pak kovové třísky. Organická pryskyřice energii – Orgon - přitahuje do sebe, ta je hned odrážena a rozptylována anorganickými kovovými třískami, protože kov tuto energii neabsorbuje, ale spíše odráží.

Tím vzniká velmi rychlý a čilý pohyb všudypřítomné prány, energie Orgon.

Dobře to vnímá každý citlivější člověk, jako doslovné víření energie.

Při každém odražení energie při průchodu organickou pryskyřicí o kovové třísky se zvyšuje její kvalita či frekvence a čistota, destruktivní a negativní energie se neutralizují, a když tato energie opustí těleso orgonitu, má mnohem vyšší kvalitu. Jde vlastně o velmi očišťující rezonátor, který se sám, i s léčivým kamenem uvnitř, procházející energií nabíjí a posiluje.

Energie přitažená Organikem (pryskyřicí, přírodním voskem a vlnou) se chaotickým odrážením o třísky čistí, a tím získává Orgon svou původní pozitivní aktivní zářivou podobu. Orgonit funguje jako nepřetržitě pracující a oživující transformátor poškozené energie z okolí na kladnou, pozitivní a tím neutralizuje primární příčiny nemocí a škod páchaných elektrosmogem, chemikáliemi, radiací a dalšími patogeny.

Orgonit zesiluje účinek drahokamů v něm obsažených a drahokamy zase obohacují a zesilují účinek a kvalitu orgonitu jako zářiče.

Ze své pětileté praxe, kdy se orgonity zabývám a zkoumám a zakouším jejich účinek mohu říct, že je toho opravdu mnoho, co by se o orgonitu dalo ještě napsat. Není to jen transformátor a akumulátor, je to i „věc“, která způsobuje svým čištěním a transformováním negativních energií to, že jsme více v radosti, dobré náladě, a to nám napomáhá v naší cestě.